Οι αλλαγές στα Ειδικά Μισθολόγια του Δημοσίου

14 Μαΐου 201719:00

Τα πάνω –κάτω στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση.

Ποιοι υπάγονται στα νέα ειδικά μισθολόγια

Στις διατάξεις του παρόντος Μέρους υπάγονται :

1. Τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), το Διδακτικό  και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι Καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), το προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), τα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικό Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι.. 

3. Οι Ερευνητές και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, που υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε..

4. Οι Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι Ιατροί και Οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., οι έμμισθοι ειδικευόμενοι ιατροί, οι Επικουρικοί Ιατροί, οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι Ιατροί Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας  που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών.

5. Οι Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού κλάδου, το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

7. Οι Αρχιερείς.

8. Οι Μουσικοί, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.), της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.).

Ένοπλες δυνάμεις –σώματα ασφαλείας           

Για τη μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών. Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται ως εξής:

Α. Κατηγορία Α΄ : για τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, για αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

Β. Κατηγορία Β΄ : για υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), για τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), για τους υπαξιωματικούς, ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους και αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για τους αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες  των ίδιων Σωμάτων.

Γ. Κατηγορία Γ΄ : για τα στελέχη με προέλευση από ΕΠΟΠ – Ο.Π.Υ.- ΕΜΘ – ΕΠΥ, καθώς και το  προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό. 

Δ. Κατηγορία Δ΄ : για τους Ειδικούς Φρουρούς – Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικός μισθός

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των ως άνω στελεχών ανά κατηγορία κατάταξης διαμορφώνονται ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1

4200

1

2445

1

2109

1

1686

2

3800

2

2385

2

2039

2

1662

3

3400

3

2325

3

2009

3

1639

4

3150

4

2265

4

1939

4

1587

5

3000

5

2165

5

1849

5

1531

6

2880

6

2145

6

1769

6

1479

7

2800

7

2085

7

1709

7

1427

8

2705

8

2065

8

1659

8

1376

9

2650

9

1995

9

1599

9

1329

10

2575

10

1925

10

1529

10

1277

11

2455

11

1845

11

1479

11

1230

12

2375

12

1785

12

1429

12

1183

13

2245

13

1725

13

1369

13

1141

14

2155

14

1665

14

1329

14

1098

15

2095

15

1605

15

1309

15

1056

16

2025

16

1545

16

1269

16

1014

17

1975

17

1485

17

1239

17

972

18

1925

18

1455

18

1159

18

953

19

1875

19

1415

19

1079

   

20

1845

20

1365

20

1039

   

21

1755

21

1315

21

979

   

22

1705

22

1285

22

939

   

23

1655

23

1245

       

24

1625

24

1185

       

25

1575

25

1115

       

26

1525

26

1085

       

27

1475

27

1045

       

28

1435

28

985

       

29

1395

           

30

1355

           

31

1315

           

32

1275

           

33

1235

           

34

1195

           

35

1155

           

 

Επιδόματα

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει.

Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών  εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόμενο ως εξής:

Γ. Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής :

   

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α

550

ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι

400

A/A.T.A. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας

350

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι

250

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι

200

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι

170

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι

60

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι

40

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι

30

 

Πανεπιστημιακοί

Οι αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια αφορούν πιο συγκεκριμένα  :  

“Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, μέλη Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), εκπαιδευτικό και εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), Καθηγητές και λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) των Α.Σ.Ε.Ι., μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι.”.

Ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Βασικός μισθός

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ (2.122 €). Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα ευρώ (60 €).

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή, ως εξής :

α. Αναπληρωτής Καθηγητής : 85%

β. Επίκουρος :                              75%

γ. Λέκτορας :                70%  

3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ..ΠΑΙ.Τ.Ε.), του Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :

α. Καθηγητές :                                            90%

β. Αναπληρωτές Καθηγητές :                  77%

γ. Επίκουροι :                                              68%

δ. Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών : 58%

4. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. Καθηγητές :                                             70%

β. Επίκουροι :                                              62%

γ. Επιμελητές :                                             56%

δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων :      54%

Επιδόματα

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας , οριζόμενο ως εξής:

α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων :

 i. Καθηγητής τετρακόσια ευρώ (400 €)

 ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια ευρώ (400 €)

 iii. Επίκουρος Καθηγητής τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €)

 iv. Λέκτορας διακόσια πενήντα ευρώ (250 €)

β. Μέλη Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.):

i. Καθηγητής διακόσια πενήντα ευρώ (250 €).

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής διακόσια ευρώ (200 €)

i. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Ερευνητές 

Οι διατάξεις αφορούν πιο συγκεκριμένα τους  “Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, που υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε.

Βασικός μισθός

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Ερευνητή Α΄ ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.670 €). Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα έξι ευρώ (56 €).

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Ερευνητή Α΄, ως εξής :

α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)  120%

β. Ερευνητής Β’  85%

 γ. Ερευνητής Γ΄  75%

 δ. Ερευνητής Δ’   70%

 ε. Ε.Λ.Ε. Α’  85%

 στ. Ε.Λ.Ε. Β’ 73%

 ζ. Ε.Λ.Ε. Γ΄ 63%

 η. Ε.Λ.Ε. Δ’ 60%

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται  στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Επιδόματα

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. Ειδικό επίδομα έρευνας,  ως εξής:

α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) τριακόσια ευρώ (300€).

β. Ερευνητής Α΄ διακόσια ογδόντα ευρώ (280 €).

γ. Ερευνητής Β’  διακόσια πενήντα ευρώ (250 €)

δ. Ερευνητής Γ΄  εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €)

ε. Ερευνητής Δ’   εκατόν εξήντα ευρώ (160 €)

στ. Ε.Λ.Ε. Α’  διακόσια ευρώ (200 €)

ζ. Ε.Λ.Ε. Β’ εκατόν εβδομήντα ευρώ (170 €)

η. Ε.Λ.Ε. Γ΄ εκατόν πενήντα ευρώ (150 €)

 θ. Ε.Λ.Ε. Δ’ εκατόν είκοσι ευρώ (120 €)

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.

Γ. Επίδομα Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου ‘Έρευνας  Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) οριζόμενο, κατά ζώνη, ως εξής:

 Ζώνη Α’ διακόσια τριάντα οχτώ ευρώ (238 €)

 Ζώνη Β’ εκατόν τριάντα δύο ευρώ (132 €)

 Ζώνη Γ΄  εβδομήντα εννέα ευρώ (79 €)

Γιατροί ΕΣΥ

Στις νέες διατάξεις υπάγονται οι ακόλουθοι :

“Ιατροί  και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), Ιατροί και Οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., έμμισθοι ειδικευόμενοι ιατροί, επικουρικοί Ιατροί, μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, Ιατροί Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας  που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών και Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.”

Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των υπαγόμενων στο παρόν κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

1.  Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

 2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαγόμενων στο παρόν  κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

3.  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω συντελείται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας. Επιπλέον, για τους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. υπολογίζεται και η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) προϋπηρεσία.

Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Βασικός μισθός

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων τριών ευρώ (1.903 €). Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά ευρώ (67 €).

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής :

α. Διευθυντής και αντίστοιχοι 95%

β. Επιμελητής Α’ και αντίστοιχοι  90%

γ. Επιμελητής Β’ και αντίστοιχοι 78%

δ. Ειδικευόμενος  63%

ε. Μόνιμοι αγροτικοί ιατροί 61%.

3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου διαμορφώνεται σε ποσοστό 61% του ΜΚ1 του Συντονιστή Διευθυντή, χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη.

4. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής :

 Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως 100%

 Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως  95%

 Ιατροδικαστής Γ Τάξεως  90%

 Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως  85%

5. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται  στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Επιδόματα

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου, στους υπαγόμενους στο παρόν κεφάλαιο παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

 Α. Στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, οριζόμενο ως εξής:

α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής  διακόσια πενήντα ευρώ (250 €)

β. Επιμελητής Α’  διακόσια δέκα ευρώ (210 €)

γ. Επιμελητής Β’   διακόσια ευρώ (200 €)

δ. Ειδικευόμενος εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €)

Β. Στους Ιατροδικαστές, ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οριζόμενο ως εξής:

Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως πεντακόσια πενήντα ευρώ (550 €)

Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως  πεντακόσια ευρώ (500 €)

Ιατροδικαστής Γ Τάξεως  τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €)

Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως  τετρακόσια ευρώ (400 €)

Διπλωματικό σώμα, επιστημονικό προσωπικό , εμπειρογνώμονες

Στις νέες διατάξεις υπάγονται οι υπάλληλοι του Διπλωματικού κλάδου, επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικός μισθός

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1. των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου με το βαθμό του Πρέσβη ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (2.450 €). Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων μέχρι και το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εβδομήντα έξι ευρώ (76 €). 

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ίδιου Υπουργείου, διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Πρέσβη, ως εξής :

α. Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Τάξεως,  Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α΄,  Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής  Σύμβουλος Α’ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών     και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄  93 %

β. Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β’ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄    85 %

γ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α’ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄  78 %

 δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως, Εμπειρογνώμονας Β’ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄  70%

ε. Γραμματέας Πρεσβείας Α’ τάξεως,  Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 65 %                                                   

στ. Γραμματέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄  60 %    

ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄   56 %

η. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 50 %.

3.Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται  στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Επιδόματα

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται στους ανωτέρω και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

Α. Επίδομα ειδικών καθηκόντων. 

α. Πρέσβης  τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €)

β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Τάξεως,  Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α΄,  Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής  Σύμβουλος Α’ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄  τετρακόσια τριάντα ευρώ (430 €)

γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β’ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ τετρακόσια είκοσι ευρώ (420 €)

δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α’ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄   τριακόσια ογδόντα ευρώ (380 €)

ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως, Εμπειρογνώμονας Β’ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄  τριακόσια εξήντα ευρώ (360 €)

στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α’ τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ τριακόσια τριάντα ευρώ (330 €)                                                   

ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄  τριακόσια είκοσι ευρώ (320 €)    

η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων τριακόσια ευρώ (300 €).

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και στις συνθήκες  που δικαιολογείται η καταβολή του.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με  βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

 Αρχιερείς

1. Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδας καθορίζονται ως εξής :

Α. Βασικός μισθός:

 α. Αρχιεπίσκοπος  δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ (2.600 €).

β. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης δύο χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ (2.210 €).

 γ. Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος χίλια οκτακόσια είκοσι ευρώ (1.820 €).

Β.  Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών:

 α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €).

 β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45 €).

 Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης.

Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το λειτούργημα των υπαγομένων στο παρόν κεφάλαιο. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο και η  καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Γ. Αποζημίωση εξόδων παράστασης:

α. Αρχιεπίσκοπος, εκατό ευρώ (100 €).

β. Εν ενεργεία Μητροπολίτης , πενήντα ευρώ (50 €).

2. Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή.

Μουσικοί

Στις νέες διατάξεις υπάγονται  οι Μουσικοί, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.), της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.).”

Βασικός μισθός

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1. της κατηγορίας του Αρχιμουσικού – Εξάρχοντα ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (1.698 €). Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων μέχρι και το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα δύο ευρώ (52 €). 

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών κατηγοριών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Αρχιμουσικού – Εξάρχοντα, ως εξής :

α. Κορυφαίος Α΄ 98 %

β. Κορυφαίος Β΄  95 %

γ. Μουσικός          85 %

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται  στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Επιδόματα

1. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύει.

Β. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €).

β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45 €).

Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης.

Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Γ. Επίδομα μουσικής και οργάνου, οριζόμενο ως εξής :

α. Αρχιμουσικός – Εξάρχων  τριακόσια ογδόντα ευρώ (380 €)

β. Κορυφαίος Α΄                τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €)

γ. Κορυφαίος Β΄               τριακόσια είκοσι ευρώ (320 €)

δ. Μουσικός                    διακόσια εβδομήντα ευρώ (270 €)

2. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις καταργούνται.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη από το capital.gr

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο [email protected]